SportMalta huwa kommess illi jassisti dawn t- timijiet u l-atleti li huma meqjusa bhala residenti permanenti f’Ghawdex u li jivjaggaw lejn u minn Malta ghall-iskop ta’ tahrig u biex jiehdu sehem f’kompetizzjonijiet lokali. Dawn it-timijiet u l-atleti ghandhom ikunu qed jirrapprezentaw organizzazzjoni sportiva irregistrata ma SportMalta f’attivitajiet rikonoxxuti mill-ghaqda sportiva nazzjonali tal-isport partikulari biex ikunu eligibli ghal din l-iskema.

KLABBS

GOZO TEAM TRAVELLING ASSISTANCE SCHEME – APPLICATION FORM 2021

GOZO TEAMS TRAVELLING ASSISTANCE SCHEME – TERMS AND CONDITIONS 2021

ATLETI

GOZO ATHLETES TRAVELLING ASSISTANCE SCHEME – APPLICATION FORM 2021

GOZO ATHLETES TRAVELLING ASSISTANCE SCHEME – TERMS AND CONDITIONS 2021