SportMalta huwa kommess illi jassisti dawn t- timijiet u l-atleti li huma meqjusa bhala residenti permanenti f’Ghawdex u li jivjaggaw lejn u minn Malta ghall-iskop ta’ tahrig u biex jiehdu sehem f’kompetizzjonijiet lokali. Dawn it-timijiet u l-atleti ghandhom ikunu qed jirrapprezentaw organizzazzjoni sportiva irregistrata ma SportMalta f’attivitajiet rikonoxxuti mill-ghaqda sportiva nazzjonali tal-isport partikulari biex ikunu eligibli ghal din l-iskema.

KLABBS

Aghfas hawn biex tnizzel l-applikazzjoni

Aghfas hawn ghall-aktar dettalji

ATLETI

Aghfas hawn biex tnizzel l-applikazzjoni

Aghfas hawn ghall-aktar dettalji