Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Thousands of people made the best use of a sunny Sunday and donned their t-shirts to take part in the 11th edition of the Solidarity Fun Run. Originally planned to be held in November, the run had been postponed because of bad weather. President George Vella led the walk from the University of Malta and…

SportMalta ilu minn 2013 jiehu hsieb l-isemmi outdoor fitnes área, f’dan il perjodu Sportmalta sewwa kemm il-darba il- hasarat li jsiru b’ vandalizmu fuq l-equipment ezistenti, L-outdoor equipment gie midjur f’2019 fejn zewg magni li gew vandalizzati u mkissra gew mibdula bi tnejn godda, il-bqija ta’ l-equipment gie midjur u mizbugh. Trampoline nbidlet f2018 u…

After it was postponed due to bad weather, the President’s Solidarity Fun Run is being held on January 26th from Rabat, Sta Venera, Paola and University of Malta. It starts at 10am and finishes at St George’s Square in Valletta. Those who already bought the T-shirt and bib can use it on the day, while…

SportMalta is pleased to infom all Sport Organisations registered within the entity that we just launched the assistance schemes for 2020. The schemes being launched are the following: International Participation; Technical Equipment; Facility Investment; Special Sports Leave for Private sector employees (individuals); National Teams Sports Leave; Gozo travel for individual athletes and teams and Sports…

Ftit snin ilu meta kont ghadni fil-qasam gurnalistiku mhux biss kont naghmel programm fuq it-televizzjoni izda anke kont kontributur fuq diversi gurnali b’artikli kollha relatati ma’ l-isport.  Kont niehu gost li l-qarrejja mhux biss jaqraw dawn il-kummenti izda anke jagghtu ir-reazzjonijiet taghhom.  Qed niehu gost li din il-gazetta qed terga taghtini din l-oppotunita wara snin…

Illum wara nofs is-Segretarju Parlamentari għal-isport, Clifton Grima, iltaqa’ maċ-Ċermen, Diretturi u ħaddiema ta` SportMalta fil-kumpless sportiv ta` Ħal-Kirkop fl-okażżjoni tar-rebħ tal-#BeActive Workplace Award min-naħa ta` SportMalta liema premju ġie mirbuħ f’serata Gala f’Budapest, l-Ungerija. Il-#BeActive Award hija kompetizzjoni imnehdija mill-Kummissjoni Ewropeea li tippremja l-aqwa entita’ Ewropea li tinkoraġġixxi fost kriterji oħrajn attvitajiet sportivi waqt…

The President’s Solidarity Fun Run 2019, which also happens to be the 11th edition,  will be organised in aid of the Malta Community Chest Fund Foundation and will be held on Sunday 24th November at 10:00hrs. Whilst the Run will depart from Rabat (Saqqajja Hill) and carry on for 11.3Km, the walks will commence at Paola…

SportMalta l-entita’ governattiva ghall-Isport rebhet l-unur ta` #BeActive Workplace waqt cerimonja Gala li saret fil-kapitali Ungeriza Budapest ilbierah.  L-unur gie pprezentat  mill-Kumissarju Ewropew ghal Edukazzjoni, Sport u Kultura, Tibor Navracsics. Din kienet il-hames edizzjoni ta` dan l-unur u li ghalih kien hemm 63 nomina li finalment gurija apposta ghazlet tlett finalisti.  Flimkien ma` SportMalta, kien…

Super League Pro Athletes Kristian Blummenfelt (Norway), Ben Kanute (USA) and Olivia Mathias (GB) joined minister for tourism Konrad Mizzi and parliamentary secretary of sport, youth and voluntary organization Clifton Grima at San Gwann primary school to encourage them to get out and get active as they had fun both in their bikes and doing…

Get to know the area for the weekend. Make sure you visit us at the Fan Zone.

Page 4 of 33 1 2 3 4 5 6 33

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”