Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Dalgħodu waqt ċerimonja li saret fil-Forti Sant’Anġlu l-Birgu, s-semi finalisti ta’ l-Għażliet Sportivi Nazzjonali ġew ippreżentati b’ċertifikat kommemorattiv. Dan sar fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari Għaż-Żagħżagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat l-Onor Clifton Grima kif ukoll il-Kumitat Organizzativ ta’ dan l-avveniment kompost mill-Għaqda Ġurnalisti Sport u SportMalta liema kumitat huwa iċċerjat mill-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar.  …

We are pleased that the refurbishment works on the National Pool Complex reception area lavatories is now completed. This renovation project, which continue transform another important part inside our complex entrance area,isa state of modern elegance and luxury sanitary facilities to be use by all those who attended at the National Pool Complex. Our aim…

Waslu fi tmiemhom ix-xogħlijiet fil-grawnd tal-futbol f’Marsaskala b’investiment ta’ €2.5 miljun minn Sport Malta biex b’hekk ikun jista’ jitgawda mill-komunità. Waqt zjara l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borg, spjega kif dan huwa Gvern impenjat b’mod sħiħ u holistiku biex fuq diversi oqsma li jmissu mal-ħajja ta’ bosta, jara li jitwettaq titjib li jista’…

SportMalta Awards Għażliet Sportivi Nazzjonali Profili tas-Semi Finalisti   Nota Importanti: Dawn il-profili huma biss indikazzjoni ta’ riżultati u mhux neċessarjament jirriflettu r-riżultati kollha miksuba mill-atleti u uffiċjali matul is-sena 2018. SPORTIV TAS-SENA  AQUILINA Charles – Table Football Rebaħ it-Tazza tad-Dinja fil-kategorija tal-Veterani. Rebaħ bosta tournaments internazzjonali oħra. BEZZINA Isaac – Judo Rebbieħ tal-midalja tal-fidda fil-logħob tal-Commonwealth fil-kategorija 90 kilogramma….

SportMalta announced the athletes for the Flexi Training Scheme – Private Sector. These are the athletes:   Jason Sciberras Lisa Marie Bezzina Francesca Borg Matthew Crocker Rebecca Sare’ Isaac Bezzina Abela Suzanne Brian Galea Josann Attard Pulis Jecheva Elena Johan Attard   For more information about this scheme, pls visit this page (CLICK HERE).

Year 2018 is coming to an end and this was indeed a very successful year for SportMalta. We managed above everything once again to improve the Malta position in the classification of physical activity according to the Eurobarometer. This confirms our objective in SportMalta’s mission statement in ‘Moving a nation through the promotion and development…

B’investiment ta` zewg miljun Ewro, Is-Sibt l-ewwel ta’ dicembru gie inawgurat il-kumpless tal-futbol f’Birzebbuga.  Progett li kien gie imwieghed mill-Gvern fl-2013 u wara snin ta` xoghol finalment tlesta. Il-Ftuh ta` dan il-kumpless sar mill-Prim Ministru Joseph Muscat li kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari ghal-Isport Clifton Grima kif ukoll diversi Ministri, deputati u anke mill-Kumissarju Ewropew Karmenu…

Seba’ mwejjed ta` l-isnokker ta’ l-oghla livell kif ukoll erba’ mwejjed ta` l-isnooker ghat-tfal issa qeghdin kollha taht saqaf wiehed hekk kif SportMalta, il-Hamis sitta’ ta` Dicembru fethet Centru ta` l-isnooker. Il-loghba li tradizzjonalment kienet loghba tal-kazini ta’ festa u politici, kif ukoll ta’ bars issa ser tista tigi pratikata f’Ambjent differenti li barra li…

The Applications for the Flexi Training Scheme for Public Sector Employees are once again open. The popular scheme gives the opportunity to employees within the Public Sector to dedicate more time practicing and training their sports. More information about the Scheme can be viewed HERE. Or contact our Assistance Schemes Office HERE.

Following the success of the previous scheme with the element of flexibility being introduced in the 20/20 scheme, thereby focusing more on flexibility and the actual training requirements of the individual athlete, SportMalta has worked in now extending the scheme for players of team sports whom the national sports organisation would like to assist with…

Page 3 of 26 1 2 3 4 5 26

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”