Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

SportMalta tippreżenta total ta’ €1,049,738 f’għajnuniet finanzjarji lill-assoċjazzjonijiet u atleti individwali.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima saħaq li permezz tal-assistenzi minn SportMalta, qed naraw li l-assoċjazzjonijiet u klabbs qed ikunu proattivi u qed jieħdu inizzjattivi biex jiġġeneraw dħul. Kien għalhekk li l-Gvern ħaseb biex idaħħal il-liġi ta’ kummerċjalizazzjoni ta’ artijiet sportivi sabiex jagħti liberta regolata lill-klabbs u assoċjazzjonijiet biex jużaw l-artjiet fdati lilhom mill-Gvern biex ikomplu jkabbru l-likwidita u jużawha biex l-isport tagħhom jikber.

B’kollox kienu 118-il atleta u assoċjazzjoni li bbenefikaw minn assistenza finanzjarja matul din is-sena. Dawn jinkludu il-ħlas ghall-iskema tal-assistenzi ta’ SportMalta għall-2017 li jinkludi assistenza finanzjarja għal proġetti li jammontaw għal €931,876, Youth Development Scheme li jammonta għal €6,237, Flexi Training Scheme li jammontaw għal €24,152, ittri ta’ impenn għall-2018 li jammontaw għal €192,000, Assistenza lill-atleti tas-Synchro Academy li jammontaw għal €4,200, il-premjijiet u sussidji tar-Regatta ta’ Ju mil-Ħelsien li jammontaw għal €18,485, assistenza lill-Għaqda Ġurnalisti tal-isport għan-National Sport Awards li jammontaw għal €60,905 u assistenza lill-privat rigward special leave li jammonta għal €3,882.

SportMalta torganizza erba’ ċerimonji sabiex l-assoċjazzjonijiet sportivi u l-atleti ma jkollhomx jistennew żmien twil għall-assistenza finanzjarja. Dawn huma parti mir-riforma ta’ SportMalta għall-benefiċċju tal-assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet, biex b’hekk tagħtihom aktar ċertezza biex jippjanaw finanzjarjament.

Waqt l-istess ċeremonja ġew ippreżentati wkoll 30 ċertifikat lill-kowċis u ħaddiema ta’ SportMalta li spiċċaw il-Kors tal-First Aid b’suċċess. Dan il-kors ġie mfassal sabiex il-ħaddiema u kowċis dejjem ikunu kapaċi jassistu persuni f’diffikulta fiżika waqt xi attivita’ sportiva u anke fuq il-post tax-xogħol.

CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”