Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.
Zewzg zghazagh Maltin, Miguel Mifsud u Abner Testa ta eta` ta 14 il sena mit team Malti Street Elements Hiphop Artists gew mghazula minn 800+ partecipant madwar  id dinja li ser ikunu qedin jiehdu sehem fl Olimpjadi tad dinja li dawn ghaddew ghat tieni stadju ta kwalifikazzjoni fil Germanja Fi 22 ta` Ottubru li gej. Dawn iz zewg partecipanti ikkwalifikaw min gurija professjonali u bhekk ser ikunu lewwel 2 Maltin li jirraprezentaw lil Malta fl Olimpjadi fil qasam tal breakdance. 
 
Miguel Mifsud u Abner Testa ilhom jiprattikaw il Breakdance ma Street Elements dawn l ahhar 5 snin u kellhom diversi esperjenzi lokali u anke internazzjonali. Ahna bhala ghalliema taghhom huwa unir kbir ghalina li dawn gew mghazula ghaliex meta ahna bdejna l anqas biss konnha noholmu li il breakdance ghad jasal fi livell ta l Olimpjadi. Dan iz zeffiena qed jipreparaw sewwa ghal din il kompetizzjoni li jmiss sabiex igibu aktar unuri lejn pajjizna.
CategoryNews, Sport Updates

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”