Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Il-mistieden ta’ SportMalta Awards Ghazliet Sportivi Nazzjonali Simone Farina kien il-mistieden tal-unur waqt laqgha mal-kowces tat-timijiet Nazzjonali tal-MFA.  Waqt din il-laqgha Farina tkellem dwar l-istorja tieghu filwaqt li ddiskuta l-match fixing ma’ dawk prezenti.

Indirizzaw lil dawk prezenti s-Segretarju Parlamentari Chris Agius li spjega kif il-Gvern u anke SportMalta qeghdin jaghtu sostenn shih lit-Task Force kontra l-korruzjoni li nediet sena ilu l-istess MFA.  l-Kap Ezekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar spjega kif intghazel Farina biex ikun il-mistiedem tal-unur ghal din l-attivita’ nazzjonali.

Kelliema ohra kienu l-vici president tal-MFA Chris Bonett u l-integrity officer Franz Tabone.  B’dan tal-ahhar jaghti prezentazzjoni ddettaljata dwar dak li aed taghmel l-assocjazzjoni u dak li qed jinbuttaw kemm il-UEFA u anke l-FIFA.

Iktar ritratti

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”