Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Seba’ mwejjed ta` l-isnokker ta’ l-oghla livell kif ukoll erba’ mwejjed ta` l-isnooker ghat-tfal issa qeghdin kollha taht saqaf wiehed hekk kif SportMalta, il-Hamis sitta’ ta` Dicembru fethet Centru ta` l-isnooker.

Il-loghba li tradizzjonalment kienet loghba tal-kazini ta’ festa u politici, kif ukoll ta’ bars issa ser tista tigi pratikata f’Ambjent differenti li barra li ghandu imwejjed ta’ l-oghla livell ghandu ukoll kamra ta` laqghat u faclitajiet ohra li jaghmlu da nil-post attraenti.

Parliamentary Secretary for Youth, Sport and Voluntary Organisations Clifton Grima officially inaugurates a new snooker facility-Maria Assumpta Sports Complex-Ħamrun -6-12-18

L-investiment ta` 700 mitt elf Ewro minn SportMalta gie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari ghal-Isport Clifton Grima fil-prezenza tac-Cermen ta` SportMalta Luciano Busuttil, Il-Kap Ezekuttiv Mark Cutajar, Frans Bugeja President tal-Malta Billiards and Snooker Association, membri tal-kumitat u haddiema ta` Sport Malta.

L-Onorevoli Grima qal li dan ic-centru huwa wiehed importanti ghax issa tfal u zaghzagh jistghu jaghmlu tahrig fuq mwejjed tajbin kif ukoll that kowcis kwalifikati.  Ghal li dan ic-centru ser jintuza mi tfal ta` l-iskola,  mill-akkademja ta` SportMalta parti mill-programm On the Move, kif ukoll mill-Assocjazzjoni sabiex torganizza fih Kampjonati Nazzjonali u kompetizzjonijiet ohra.

Frans Bugeja qal li din hija holma li saret realta.  Huwa qal li ghal hafna snin l-assocjazzjoni kienet qed tistenna li  jkollha centru bhal dan sabiex l-isport ikompli jikber.  Semma li fil-passat dan l-isport gab biss successi bi players bhal Tony Drago, Pawlu Mifsud, Guzi Grech u Alex Borg fost ohrajn poggew lil Malta fuq il-mappa internazzjonali ta` dan l-isport.

Parliamentary Secretary for Youth, Sport and Voluntary Organisations Clifton Grima officially inaugurates a new snooker facility-Maria Assumpta Sports Complex-Ħamrun -6-12-18

Il-Kap Ezekuttiv Mark Cutajar qal li din il-facilita hija it-tieni parti mill-kullana ta` progetti f’Maria Assunta. Wara li is-sena li ghaddiet tlesta u infetah l-grawnd tal-futbol u issa centru ghal l-isnooker issa fadal issir sala tal-handball,  padiljun ghal sport varju, sala tal-bocci u sala ghat-table futbol biex dan il-kumpless ikun komplut.

Luciano Busuttil tkellem dwar l-importanza li dawn il-faclitajiet ghandhom biex l-isport jikber.  Semma li On The Move tant kiber li jekk ma jkollniex iktar centri ma nkunux nistghu nilhqu l-objettivi taghna biex naghmlu socjeta aktar partecipi fl-isport u iktar attiva.

CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”