Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Bhala parti mill-Gimgha Ewropeja ta` l-Isport, SportMalta li hija l-koodrinatrici ta’ din l-inizzjattiva ta’ l-Unjoni Ewropeja f’pajjizna, qalqet l-ufficini u il-Kumplessi kollha taghha bejn in-12:30 sa 13:30 sabiex il-haddiema jiehdu sehem f’mixja madwar il-Kottonera.

Il-Kap Ezekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar qal li fi tielet gurnata ta` din il-gimgha kienet tiffokka fuq il-post ta’ xoghol u ghalhekk il-haddiema u l-management riedu jwasslu il-messagg li fil-hin tal-brejk kullhadd jista jaghmel ftit ezercizzju fiziku.  Barra minn hekk qed jheggu lil awtoritiajiet sew governativi kif ukoll privati biex jiehdu inizzjattivi biex l-impjegati jkunu iktar attivi.

L-attivita li jmiss hija bi tema eduzkazzjoni bil-European School Sport Day nhar il-gimgha u l-Gheluq bil-Be Active Night fil-kumpless ta’Kirkop, nhar is-Sibt mi 20:00 il-quddiem.

Ghal aktar dettalji www.sportmalta.org.mt jew il-facebook page BeActive Malta.

 

CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”